Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/QĐ-TrNTL 03/09/2021 Quyết định, Quyết định thành lập tổ An toàn Covid trong trường học
Quyết định 1255/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 17/08/2021 Quyết định,
Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Ban hành khung thời gian năm học 2021 - 2022 04/08/2021
CV 506/CV-PGD&ĐT 01/07/2021 Công văn,
CV 502/CV-PGD&ĐT 28/06/2021
QĐ số 675/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Đăk Nông 17/05/2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên