Phòng GD&ĐT Thành phố Gia Nghĩa

  • Điện thoại: 02613543183
  • Email: N'tranglong.gianghia@gmail.com
  • Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung – Thành phố Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông