Phòng GD&ĐT Thành phố Gia Nghĩa

  • Điện thoại: 0944480840
  • Email: ntranglong.gianghia@gmail.com
  • Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung – Thành phố Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông